Wie was de heilige Sint Maarten?

Het eiland Sint-Maarten hoort nog steeds bij het Koninkrijk der Nederlanden. Althans, het zuidelijke gedeelte van het eiland. Het noorden van Sint-Maarten hoort bij de Fransen, die het eiland St. Martin noemen. Wat veel mensen niet weten, is hoe het eiland zijn naam heeft gekregen. Wie was deze Maarten? En hoe is hij een heilige geworden? Dit en meer lees je hieronder.

Begin van zijn leven

Maarten van Tours, ook wel Martinus genoemd, leefde van 316 tot 397 na christus. Hij was onder andere de bisschop van de Franse stad Tours. In zijn tijd was hij één van de meest geliefde en populaire heiligen binnen het christendom. Op jonge leeftijd zou Maarten soldaat worden, wat zijn vader graag wou. Maarten zag dit echter niet zitten en begon een leven als kluizenaar tussen de mensen om hem heen. Hij hielp de armen waar hij kon en gaf zelfs zijn eigen bezittingen aan bedelaars en andere mensen die het nodig hadden. Vechten had hij geen interesse in, waardoor hij uiteindelijk besloot om uit het leger te gaan.

De heilige bisschop van Tours

Uiteindelijk begon maarten steeds populairder te worden bij de mensen. Zeker bij het gewone volk. Hij leefde een periode als duiveluitdrijver en daarna als kluizenaar. Ook stichtte hij al vroeg een eigen klooster. Nadat hij in 371 werd gekozen als bisschop van de stad Tours, hielp hij bij het verspreiden van zijn geloof. Hij hielp tot zijn dood bij het bouwen en oprichten van kerken. Uiteindelijk stierf Maarten van Tours toen hij tachtig jaar was, als gevolg van koorts.

Op veel plekken werd Maarten vereerd en er werden kerken, monumenten, straten en nog veel meer naar hem vernoemd. Zo ook het eiland Sint-Maarten. Een bot van de arm van Maarten kwam zelfs terecht in de Dom van Utrecht. Van deze stad is Maarten ook de beschermheilige, maar ook van Groningen, Venlo, Weert en veel andere plaatsen in Nederland, Duitsland en België. In zijn tijd was Maarten zo bekend, dat zelfs de Romeinse keizer onder de indruk was van de verhalen over de bisschop. Tijdens zijn leven was Maarten bekend, maar na zijn dood werd hij nog veel bekender. De verhalen van deze bijzondere man worden nog steeds verteld en zijn naam zie je nog steeds regelmatig voorbijkomen.